With elections for the Marist School Coordinating Body for the Senior High School (MSCB SHS) approaching, the power to choose who will lead and serve the Marist community comes to mind. Knowing about the candidates will undoubtedly help you in deciding who to vote for. Thus, the platforms and plans from AKMA and ADLAW are shown below, along with explanations for each.

(PRESIDENT)

Kian Arboleda – AKMA

Boto Diretso

 • Sa pamamagitan ng mga seminar at workshop, bibigyang tuon ang kahalagahan ng pagboto ng mga mag-aaral. At dahil nauuso sa kasalukuyan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon, mabibigyan ang ating student body ng background checks ng mga tumatakbong kandidato. 

E-Fairness

 • Sa paglulunsad ng isang online fair, makatutulong ito sa mga estudyante na magkaroon ng mas masaya at aktibong pananaw sa online classes dahil mayroon na silang aabangang kaganapan. Makatutulong rin ito sa mga mag-aaral at mga organisasyon ng Marist na mabigyan ng pagkakataon upang maipakita ang kanilang talento. 

Metro Marista

 • Ang layunin ng Metro Marista ay makabuo ng mabuting relasyon sa pagitan ng mga pribadong paaralan sa Metro Manila at koneksyon sa mga Non-Government Organizations (NGO). Ito ay makatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang mga kaalaman at pagbibigay ng karagdagang karanasan.

Isaiah Salalila – ADLAW

KASAMArista: Kasapi na Aasahang Susulong at Alalayan ang mga Marista

 • Magkakaroon ng isang avenue kung saan ang MSCB-SHS Council ay tatanggap ng mga hinaing ng mga mag-aaral ukol sa mga nararanasang hamon na dala ng birtwal na pag-aaral.

Tapat, Marista! – State of the Studentry Address

 • Upang makasiguro na transparent at may pananagutan ang MSCB-SHS, ating ipatutupad ang isang State of the Studentry Address na kung saan tatalakayin ang mga nagawa at ipinatupad ng programa ng MSCB sa taong panuruan 2021-2022.

(VICE PRESIDENT)

Zyrus Ramos – AKMA

Marista E-Labas mo!

 • Ang platapormang ito ay naglalayong maipakita ang galing ng bawat Maristang e-gamer at makapagbigay ng kaligayahan sa kanilang mga manonood. Ang ating student body ay magsasagawa ng isang programang nakalaan para rito. Ang larong ito ay student vs. student. Maipakikita nito ang angking talino at galing ng Marista sa paglalaro ng League of Legends, Mobile Legends, Valorant, atbp. Maglalaan ang student body ng isang araw upang maisagawa ang programang ito.

All-Star Marista

 • Ang All-Star ay paligsahan na inilaan para sa mga guro at piling mag-aaral sa basketball at volleyball. Sa platapormang ito ay maipakikita ang galing ng mga mag-aaral sa paglalaro ng online games kasama ang kanilang mga guro. Makikita rin dito ang mga nagwagi sa Marista E-Labas mo!

Matthew Clemente – ADLAW

BidaMarista

 • Ang BidaMarista ay isang avenue ng Podcast, Concerts, ESports, Variety Shows, atbp. Maglalaan ng MSCB-SHS ng isang linggo upang mag-relax ng walang iniisip na pang-akademikong gawain.

(SECRETARY)

Kenneth Canque – AKMA

LIGTAS MARISTA

 • Ang pang-aapi, panlalait, at diskriminasyon na nakabatay sa kasarian ay matagal ng isyu sa lipunan, maging sa ating mga paaralan. Layunin ng platapormang Ligtas Marista na mabigyang lunas ang mga problemang ito sa pamamagitan ng paglalaan ng isang Safe Spaces Offices. Pangungunahan ng mga volunteer students at staff ang programang ito na layuning pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Patatagin pa ng programang ito ang kasalukuyang tuntunin ng paaralan. 

Ken Santos – ADLAW

Marista, Kumusta Ka?

 • Sa buong linggo ay magkakaroon ng webinar at mga gawain tulad ng #ShowUsYourColors at #MaristaParaSaMarista na ang mga paksang tatalakayin ay tungkol sa mental health at mga hamon na hinaharap ng mga mag-aaral ngayong pandemya. 

(TREASURER)

Williamson Chua – AKMA

Movie Marista

 • Layunin ng “Movie Marista” ang makatulong upang pansamantalang mawala ang stress ng mga mag-aaral mula sa online class. Magaganap ito sa katapusan ng bawat markahan upang bigyang-daan ang pagkikita-kita at pag-rerelax ng mga mag-aaral tuwing “breather week”. Ang pelikulang ipalalabas ay may temang pang-edukasyon upang masiguro na sila ay natututo rin habang nag-eenjoy sa panonood, ito ay gaganapin sa Zoom o Google Classroom.

STRAND MEET

 • Layon ng platapormang ito na magkita-kita at magkaroon ng bonding ang mga mag-aaral ng bawat strand mula sa ABM, STEM, HUMMS at A&D. Higit na mapaiigting ang pagkakaisa, pakikipag-ugnayan at pagiging buo ng mga Marista. 

Francis Gonzaga – ADLAW

MaLikasan : Marista para sa Kalikasan

 • Magkakaroon ng kolaborasyon ang Marist sa mga environmental NGO upang gawing plastic collection hub ang ating paaralan. Ito ay rin ay naglalayong makahikayat ng mga estudyante sa karatig-paaralan na magbigay ng mga hindi na ginagamit na plastics upang ma-recycle ito ng environmental NGO. Sa proyektong ito higit nating mapangangalagaan ang ating kalikasan at makaliligtas sa mga trahedya dulot ng pagdami ng basura.

(P.R.O)

Juffer Berez – AKMA

Gather Marista (Gather that Marista)

Gagamitin ng mga mag-aaral ang website na gather.town Ang “gather.town” ay magsisilbing panibagong paraan upang magkita-kita, magkausap at higit na magkakilala ang mga Marista. Sa mga “additional functions” na makikita sa “gather.town” paniguradong higit na magiging masaya at makabuluhan ang school year para sa ating mga mag-aaral. 

Sining mo, ikwento mo

“Sining na ‘yong likha: Ipakita, Ipagmalaki, Ipagbigay alam sa lahat!”

 • Hangad ng platapormang ito na bigyan ng pagkakataon ang mga Marista na ipamalas ang kanilang galing sa kanilang napiling larangan ng sining. Sa tulong ng social media platforms tulad ng Facebook at Instagram, ay ipakikita at ipagmamalaki namin sa lahat ang inyong mga likhang sining. 

Christian Caballero – ADLAW

StreaMarista: Kaagapay sa Pag-aaral

 • Sa campaign na ito, mabibigyan ng pagkakataon ang mga absentees sa paggamit ng mga recording ng sessions. Ang mga nai-record na session ay higit na makatutulong sa kanila upang masundan ang kanilang mga pinag-aralan sa mga araw na liban sila. 

Maristang Matulungin

 • Ang Homework help platform ay isang Discord server. Dahil ito ay magaganap sa Discord, ang mga mag-aaral ay anonymous kaya ‘di sila mahihiyang humingi ng tulong o tumulong sa kanilang kamag-aral. Sa server na ito, maaring magsabi ng aralin kung saan kailangan nila ng tulong para makahanap ng ibang mag-aaral na kailangan rin ng tulong sa parehong aralin at upang sila ay gumawa ng sabay at magtulungan o kaya naman ay hahanap ng mag-aaral na may alam sa aralin upang sila ay matulungan o magabayan. Pamamahalaan ng MSCB officers ang Discord server upang masiguro na maayos ang daloy ng komunikasyon. 

(A & D REP.)

Luis Abuel – AKMA

Marist Creatives United

 • Hinihikayat ng Marist Creatives United ang mga mag-aaral mula sa Baitang 11-12 na higit pang paunlarin ang kanilang hilig sa sining at pagguhit. Layon nitong linangin ang kolaborasyon ng mga Marista. Ito ay magaganap sa paggamit ng application na Discord. Sisikapin na magkaroon ng mga workshops, iba’t ibang uri ng community events, at pagbuo ng koleksyon ng mga gawain ng bawat miyembro. Bukod pa rito, magiging bukas ang Marist Creatives United sa iba pang mga organisasyon na nais makibahagi sa gawaing ito.

Eljen Cruz – ADLAW

Likhang Marista

 • Hango sa weekly posting ng Blue & Gold na “WikaHuwebes” at “LiThursday”, isa rin itong gawain na higit na magpapakita ng talento ng mga Marista. Ang Likhang Marista ay isang ‘every other week’ posting na binibigyang tuon ang kahusayan at talento ng mga mag-aaral na mula sa Arts and Design strand.

(ABM REP.)

Alfonzo Bitong – AKMA

SALI-SARI MARISTA

 • Ang layunin ng SALI-SARI MARISTA ay muling maibalik ng mga ABM entrepreneurs ang pagtitinda at pagtataguyod ng kanilang mga sariling negosyo gamit ang nauusong ONLINE SELLING. Ang platapormang ito ay nakatutok sa paghikayat na maging bihasa ang mga taga-ABM sa proseso ng paggawa ng munting negosyo at gamitin ang kanilang mga pinag-aralan sa Accountancy, Business, and Management (ABM) strand. Ito rin ay isang paraan upang higit pang mapaigting ang koneksyon ng mga Marista sa kapwa nila Marista. 

Zach Nepomuceno – ADLAW

PinanSAYA!

 • Ang PinanSAYA ay isang programa na kung saan ay ating iimbitahan ang lokal na mga negosyante upang magbigay ng webinar tungkol sa pagsisimula ng isang negosyo at paano ito pinatatakbo. Naglalayon itong bigyan ng pagkakataon ang mga negosyante na magbigay inspirasyon sa mga Marista na naghahangad na maging isang matagumpay na negosyante.

Financial Help Desk

 • Bilang mag-aaral na may kaalaman sa financial advisory, layunin ng programang ito na magbigay ng tulong sa mga mag-aaral na nahihirapang makisabay sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Tayo ay magkakaroon ng one-on-one meeting na kung saan ay maaari akong makapagbigay ng payo at mungkahing solusyon tungkol sa pinansyal na problema ng isang mag-aaral. 

(HUMSS REP.)

Shamira Arguelles – AKMA

HUMSSpace – Haven for UnderMined Socials’ Space

 • Ang HUMSSpace ay isang “blog space” kung saan malayang mag-post ng kanilang sariling gawa tulad ng kwento, artikulo, atbp. Sa HUMSSpace ay maaari ka ring makipag-usap sa mga kapwa mo “HUMMarista”.

Project Habilin 

 • Ito ay magsisilbing peer support kung saan tuturuan ang mga voluntary students na maging psychological first aiders upang kanilang mapakinggan at makasama ng may kabihasaan ang mga mag-aaral na gustong mapag-usapan ang kanilang mga problema.

Piyesa 

 • Magsisilbing talent showcase para sa mga mag-aaral ng HUMSS kung saan itatanghal ang kanilang mga talento sa iba’t ibang pamamaraan tulad ng pagkanta, pagsayaw, spoken poetry, atbp.

All About MHE o Mental Health Education 

 • Pagtuturo at pagpapabatid ng mga impormasyon tungkol sa mental health at ang kahalagahan nito.

Project Ugnayan 

 • Magsisilbi itong socialization ng mga estudyante kung saan sila ay makikisalamuha at makikipag-ugnayan sa kanilang mga kamag-aral sa loob ng strand maaari silang manood ng pelikula, makinig ng musika, kumustahan at iba pang mga nakalilibang na gawain. 

Louis Malong – ADLAW

HUMSS Congress: MULAT (Maristang Ukol sa Lipunan At Tao)

 • Ang HUMSS Congress ay isang proyekto na pangungunahan/pangangasiwaan ng mga mag-aaral ng HUMSS sa gabay ng kanilang strand teachers. Magkakaroon ng mga webinars sa loob ng dalawang araw. Layunin nitong mamulat ang mga mag-aaral sa umiiral na isyu sa bansa at upang sila ay maging mga instrumento sa pagtaguyod ng katarungan at kapayapaan sa lipunang Pilipino.

CineMarista!

 • Ang CineMarista ay isang programa na humihikayat sa mga mag-aaral ng Marist Senior High School na manood ng mga pelikulang nagbibigay ng makasaysayang, sikolohikal, panlipunan, pampulitika, at kultural na konteksto upang mas magkaroon sila ng kamalayan sa mga umiiral na isyu sa totoong mundo. Ang CineMarista ay isasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng online video conference platform.

Project MaMa (Maristang Manlilikha)

 • Ang Project MaMa ay isang proyektong pangkomunidad na pamumunuan ng mga mag-aaral ng HUMSS students. Ang HUMSS of Marist ay gagawa ng literary folio na magtatampok sa mga likhang panitikan (maikling kwento at tula), likhang sining at mga larawang-kuha ng mga Marista. Ito’y iipunin via crowdsourcing sa tulong ng Blue & Gold. Ang proyektong ito ay magsisilbing inspirasyon para sa bawat Marista na maging visionary at creator sa mga nabanggit na larangan. Inaanyayahan din ang mga staff ng paaralan na makilahok sa gawaing ito. 

(STEM REP.)

Eunlescender Padpad – AKMA

Project S.T.E.M.

 • Ang layunin ng platapormang ito ay mabigyan ng pagkakataon ang mga estudyanteng mahiyain at mga nahihirapan sa strand na STEM, na maipakita ang kanilang galing sa pang-akademiko aspeto. Sa pamamagitan ng “Project S.T.E.M.” ay mahahasa ang kanilang galing habang naihahanda nila ang kanilang sarili sa kolehiyo. Nais din ng platapormang ito na ibalik ang paligsahang pang-akademiko tulad ng quiz bee. Sa paligsahang ito, bubuo ang kanya-kanyang baitang ng mga pangkat na magtatagisan ng talino. Magkakaroon ng dalawang kalahok ang bawat pangkat at ang mga matitirang mag-aaral ay hinihikayat na tumulong sa mga kalahok.

Jairus Lubrin – ADLAW

Kolehiyomaze-ing!:

 • Sa pamamagitan ng symposium ay matutulungan ang mga mag-aaral na makapagdesisyon ng karapat-dapat na kursong kunin sa kolehiyo. Ang symposium na ito ay agad na sisimulan sa pagtuntong pa lamang ng mga mag-aaral sa Baitang-11. 

STEM Convention

Hango sa STEM Convention na naganap sa Senior High School noong nakaraang mga taon, ang convention na ito ay naglalayong maiparating/maipaalam sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagpapabakuna at mahikayat ang lahat na magparehistro sa bakuna kontra ng COVID-19.


After reading their platforms, may you be guided as to who to vote for in this election. Make sure to vote wisely, as this election will determine who will serve as Marist’s student leaders for this school year. Maristas, stay safe! Martin Victorino

Leave a Reply