Sa pakikipagtulungan sa paaralang Marist, nakalikom ang Kamalayan, isang organisasyon sa Senior High School, ng kabuuang Php 150, 795 para sa “Pantry ni Gab,” isang community pantry na isinagawa ng parokya ng St. Gabriel of Our Lady of Sorrows.

Pinamagatang “Hawak Kamay ng Kamalayan” ang programa ng nasabing organisasyon.

Ayon kay Ginoong Joshua Español, ang pangulo ng Kamalayan, naging matagumpay ang programa sapagkat maraming donasyon ang natanggap ng organisasyon para sa parokya.

Idagdag pa rito ang mga paghahandang kanilang ginawa tulad ng paggawa ng mga posters, pag-anunsyo sa mga online assemblies, pagkuha ng mga ambassadors at pakikipag-ugnayan sa opisina ng Community Outreach.

“Masasabi natin na talagang matagumpay ang proyektong ito dahil sa walang sawang suporta na natanggap ng aming organisasyon. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong at naglaan ng kanilang oras para sa makabuluhang gawaing ito,” wika ng pangulo ng Kamalayan.

Sinabi rin ni Ginoong Español, marami silang natutuhan sa proyektong ito, tulad ng pagiging handa lalo na kung may gagawing “malaking” programa at pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sa mga miyembro ng organisasyon.

“Sobra kaming naging masaya dahil alam namin na malayo ang narating ng mga paghihirap at pagsisikap namin para ibalita ang pagkakaroon ng fundraising drive at makapaghanap ng suporta,” dagdag niya.

Ang orihinal na plano ng organisasyon ay ang pagkakaroon ng sariling community pantry, ngunit dahil sa lumalalang sitwasyon dulot ng pandemya ay hindi ito pinayagan.

Kaya pinili na lamang ng organisasyon na makipagtulungan sa isang community pantry na malapit sa paaralan. At napili nila ang community pantry ng parokya ng St. Gabriel of Our Lady of Sorrows.

Ang mga donasyong natanggap ay ibinigay sa parokya noong Mayo 2, 2021, kasabay ang kaarawan ni Bro. Allan de Castro, FMS, ang pangulo ng paaralan. Ang pagtangkilik sa proyektong ito ay masasabing isa ng biyaya o regalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Andrew James Cepe

Leave a Reply