Upang buhayin ang damdamin ng pagkakaisa at pagtutulungan, inalala ang ika-75 anibersaryo ng United Nations (UN) na may temang “UN75: 2020 and Beyond, Shaping our Future Together” kasabay ng selebrasyon ng linggo ng Araling Panlipunan noong Oktubre 12 hanggang 16, 2020.

Ayon kay UN General Secretary Antonio Guterres, ang pagdiriwang ay nagtatampok ng isang malawakang pandaigdigang pag-uusap tungkol sa papel na ginagampanan ng pandaigdigang kooperasyon sa pagbuo ng ninanais na kinabukasan.

Sinabi naman ni Gng. Jenelyn Rafael, tagapag-ugnay ng kagawaran ng Araling Panlipunan, na sa sitwasyong nararanasan nating ngayon, kung saan marami ang nahihirapan at naapektuhan, ang pagkakaisa at pagtutulungan ay higit na kinakailangan.

“Ito ang layunin ng pagdiriwang, sa bawat malikhaing gawain ng bawat baitang sa paaralang Marist ay mabuhay nating muli sa kanilang damdamin ang esensya ng pagkakaisa at patutulungan sapagkat napagagaan nito ang anumang hirap na ating pinagdaraanan,” dagdag pa ni Gng. Rafael.

Ang pagdiriwang ng Linggo ng Araling Panlipunan at Social Science ay higit na pinahalagahan sa pamamagitan  ng mga gawaing pangklase tulad ng paglikha ng Infographics ng mga mag-aaral sa baitang-7 patungkol sa kasaysayan ng UN at mga naging programa nito habang ang pagbuo ng tula ukol sa larawan na ibinigay ng guro ang naging gawain ng baitang-8.

Ang mga mag-aaral naman ng baitang-9 ay lumikha ng digital poster tungkol sa mga programang pang-ekonomiya ng UN at pagbuo naman ng collage ukol sa programa ng UN ang naging gawain ng mga mag-aaral sa baitang-10.

Samantalang ang mga mag-aaral sa baitang-11 ay lumikha ng infomercial na nagsalaysay ng gampanin ng UN mula nang itinatag ito. At isang debate naman tungkol sa mga usaping panlipunan ang nilahukan ng mga mag-aaral sa baitang-12. 

Sa panahon ngayon may magagawa tayo, ang kamulatan o paggising sa damdamin ng mga Marista mula sa mga gawaing ibinigay ng mga guro ay matatawag ng kaganapan at tagumpay sa mga layunin ng pagdiriwang,” dagdag ni Gng. Rafael.

Ang nasabing selebrasyon ay kolaborasyon din ng Science at English department kasama ang mga asignaturang STEM Biology, HUMSS Social Work at maging ang Marist Debate Society ng senior high school. Mark Andrei De Leon // Larawan hango sa United Nations

Leave a Reply