Ipinagdiwang ang Buwan ng Wika noong Agosto na may temang: “Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika: Ang Mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya,” na ginunita sa ‘online classes’ dahil sa banta ng pandemya.       

Ayon kay Bb. Liezel Igoy, tagapag-ugnay sa Filipino, ang layunin ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong taon ay upang mapayabong ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagtutulungan ng sambayanang Pilipino sa gitna ng kinahaharap na pagsubok dala ng pandemya. 

Hinihikayat din ang bawat isa na maipamalas ang pagmamahal, pangangalaga, pagpapasigla, at pagpaparangal sa wika bilang pamana ng ating lahi.

Ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay higit na pinahalagahan sa pamamagitan ng mga gawaing pangklase tulad ng paggawa ng maikling awit ng pasasalamat at pagbuo ng tula para sa mga taong nagbibigay-tulong sa kanilang kapwa.

Lumikha rin ang mga mag-aaral ng word art na naghahatid ng mensahe ng pag-asa sa mga frontliners at sa lahat ng Pilipinong humaharap sa hamon ng pandemya, Facebook frame design tungkol sa tema, makabuluhang pagbati gamit ang mga katutubong wika, at infographic sa wikang Filipino. Michael Mendoza // Word art likha ni Jenel Cruz (Baitang 9)

Leave a Reply