[Unang inilimbag noong Hunyo 2020 sa bit.ly/bgsportsspecial]

Ang taunang Rehiyon Rehiyon Festival ay ginanap sa Marikina Sports Center noong ika-8 ng Disyembre, 2019 na pinamunuan ng gobyerno ng Marikina sa koordinasyon ng Paaralang Marist kasama ang iba’t ibang pribadong paaralan.

Ang pistang ito ay isang pagpapakilala sa mga migranteng mamamayang nanirahan sa Marikina at tumulong sa pag-unlad nito.

Nagkakaroon ng kultural na pagtatanghal ang iba’t ibang pampublikong paaralan sa Marikina ayon sa nakatakda nilang rehiyon sa Pilipinas.

Ito ang unang pagkakataong nakiisa ang mga pribadong paaralan sa naturang pagdiriwang.

Kabilang ang Marist sa hanay ng Paaralang Ingenium, Our Lady of Perpetual Succor College, at St. Scholastica Academy Marikina sa mga napili ni Mayor Teodoro para tulungan ang lokal na pamahalaan.

Namahala ang mga Marista sa dalawang pangunahing pangkat na binubuo nila Pio Gavino, Malcolm Dela Cruz, Angel Zafra, Rianne Santos, at Jose Escolano bilang mga mananaliksik at manunulat.

Samantala, kabilang sina Marco Cusi, Raymund Vicente, Ranz Santos, Sean Sumague, at Eugene Sillona sa pangkat teknikal.

Dumaan sila sa mga pagpupulong kasama ang mga guro at mga administrador ng Marist, mga opisyal ng Marikina, at mga mag-aaral ng iba pang mga paaralan.

Kabilang naman sa linya ng mga naging tagapagdaloy sina Joseph Ongkiko at Patrick Bonayon, kasama sina Zafra at Escolano.

Nakilahok din ang Marist High School Singers para sa himno ng Marikina at pambansang awit.

Samantala, ang Marist High Impact (MHI) at piling mga mag-aaral ng Marist School Afternoon Shift Program ay kabilang sa Unity Dance na inihanda ng mga pampubliko at pampribadong paaralan.

Sila rin ay nakibahagi sa parada mula sa Liwasang Kalayaan sa Marikina Heights tungo sa Sports Center.

Ang mga mag-aaral ng hayskul ay gumawa rin ng mga islogan, pop-up card, postcard, poster, infograph, at dyaryo na ipinagmamalaki ang pagiging taga-Marikina.

Ilan dito ay isinama sa eksibit noong araw ng pagdiriwang at inilimbag ng lungsod para sa mga pampublikong paaralan at mga barangay.

Para sa nakalipas na Rehiyon Rehiyon Festival, binigyan ni Mayor Teodoro ng bagong kahulugan ang pagiging “taga-Marikina” na hindi lamang ang mga naninirahan sa lungsod, kundi pati na ang mga taong minamahal at kabahagi nito. Pierre Hubo

Leave a Reply