[Unang inilimbag noong Hunyo 2020 sa bit.ly/bgsportsspecial]

Ginawaran ng Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities (PAASCU) ang Departamento ng Junior High School (JHS) ng Level 3 re-accreditation matapos nilang bisitahin ang paaralan noong ika-19 at 20 ng Setyembre, 2019.

Ayon kay Dr. Glorita Gay Fan, ikalawang punongguro ng JHS, pinagtuunan ng pansin ang pagbisita ng PAASCU sa bawat sangay ng paaralan.

“Masusing pinaghahandaan ng paaralan ang PAASCU accreditation batay sa walong pamantayan at survey instruments na ginagamit [bilang pamantayan sa] pag-accredit ng paaralan. Ito ay ang mga sumusunod: Administration, Faculty, Curriculum and Instruction, Library, Laboratories, Physical Plant, Student Services, at School Community Involvement.”

Para kay Dr. Fan, sa pagkamit ng Level 3 re-accreditation ay patuloy na matutugunan ang mga mahahalagang bagay para sa mga mag-aaral, gaya ng paggamit ng makabagong teknolohiya na magiging gabay sa pag-aaral at maihahanda ang mga Marista na maging isang mabuting Kristiyano at mabuting mamamayan.

“Binabati ko ang lahat ng mga kawani ng paaralan, magulang, at mag-aaral na walang sawang sumuporta at tumulong sa mga programa ng Marist School,” wika pa ni Dr. Fan.

Nakamit na rin ng JHS ang Level 3 accreditation, ang pinakamataas na lebel na maaaring matanggap ng isang paaralan, noong taong 2007 at 2013.

Ang PAASCU ay isang organisasyong nakapokus sa pangakademikong programa ng mga pribadong paaralan upang mapanatili at masiguro ang kalidad ng edukasyon. Laurence Alfonso

Leave a Reply