[Unang inilimbag noong Hunyo 2020 sa bit.ly/bgsportsspecial]

Sa isang nagbabagong panahon, nararapat lamang na ang lahat ng tao – anuman ang kasarian – ay makasabay sa daloy nito. Tuwing buwan ng Marso ay ipinagdiriwang ang Buwan ng Kababaihan bilang pagpapahalaga sa mga ambag nila sa kasaysayan, kultura, at lipunan. 

Laganap ang diskriminasyon sa kababaihan noon sa ating kasaysayan. Ang mga kalalakihan lamang ang nakapag-aaral, nagkakaroon ng karapatang bumoto, at nakapagtatrabaho. Inaasahan ang kababaihan noon na gumawa lamang ng mga gawaing-bahay. Dahil dito ay nabuo ang isang patriarkal na sistema kung saan mas mataas ang tingin sa mga lalaki kumpara sa mga babae at lumaganap din ang machismo sa ating lipunan.

Ngunit sa panahon ng pag-aalsa, nagpakita ng katapangan ang mga kababaihan gaya nina Gabriela Silang na nanguna sa rebolusyon laban sa mga Kastila sa Ilocos, Melchora Aquino na nangalaga sa mga Katipunero sa panahon ng digmaan, at Teresa Magbanua na nanguna sa rebolusyon sa Visayas at iba pa. 

Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang laban ng kababaihan para sa pagkapantay-pantay sa iba’t ibang sektor ng lipunan. Sa tema ng Buwan ng Kababaihan ngayong taon na “We Make Change Work For Women,” hamon sa bawat isa sa atin, maging isang mag-aaral man o guro, na makiisa sa paglaban sa diskriminasyon, at upang makasiguro na walang maiiwan sa ating pagtaguyod ng pagbabago. Laurence Alfonso

Leave a Reply